Tatiana Stropkaiová

#maľba #vzdelávanie

Tatiana Stropkaiová, Košice (1993), je vizuálnou umelkyňou a pedagogičkou. Vo veľkej miere sústreďuje na figurálnu maľbu, súčasne dopĺňanú o krajinu. V procese tvorby sa zameriava na introspektívne a reflexívne spoznávanie vlastného kreatívneho procesu. Pri tvorbe projektov a sérii často používa repetitívne opakovanie jedného motívu ako techniku slúžiacu na automatizovanie práce a následné spájanie s intuíciou a hlbším vnímaním. Okrem toho do svojej tvorby zahŕňa aj performatívne diela, v ktorých sa zaoberá sexuálnou identitou, vzťahmi a výmenou – s publikom alebo prírodnými elementmi. Jej výskum sa vyvíja skrz prehlbovanie filozofických tém zamerané na sexuálnu odlišnosť, a skúmanie symbolických a duchovných praktík.