Radovan Čerevka

#socha #objekt #inštalácia

Mob

0915239903

Doc. Mgr. art. Radovan Čerevka, ArtD. vizuálny umelec a pedagóg. Štúdiá: Ateliér Slobodnej kreativity 3D na KVUaI FUTUKE v Košiciach (prof. Juraja Bartusz) 2003/2004: AVU Praha (Nové médiá II. – škola Veroniky Bromovej) ; Od r. 2017 pôsobí ako vedúci Ateliéru slobodnej kreativity 3D. 2007-2011 absolvoval ArtD. štúdium na VŠVÚ v BA. V r. 2014 habilitoval na VŠVU BA. V rokoch 2007–2015 pôsobil v skupine Kassaboys. V rokoch 2008 – 2015 pôsobil ako kurátor Make Up Gallery. (cez 55 výstav a iných podujatí) umelec a vysokoškolský pedagóg.

 

Vo svojej tvorbe sa dlhodobo venujem skúmaniu vizuálneho umenia – najmä sochy, objektu a inštalácie v kontexte masovo distribuovanej mediálnej reality, na pozadí tém moci, konfliktu a manipulácie. Predovšetkým napätie medzi dramatickou udalosťou a správou, ktorá o nej referuje vo významovej a estetickej skratke. „Zaujíma ho sila ,pravdy´ šírená globálne a prijímaná lokálne.“ (Ivana Moncoľová) Od neokonceptuálnych stratégií kritického uchopovania a materializovania spravodajských obrazov, cez naratívne konštruované diela s využitím „relikvií“ a materiálov z krízových oblastí, témy modelu a modelárstva ako prostriedku pre mocenské konštruovanie reality sa posledné diela obracajú k materialite, tradičným sochárskym technikám a objektovo orientovanej ontológii.