100% Textilné centrum

#textil, #móda, #výskum, #tkáčstvo

Mob

00420775970191

Platforma pre prácu s textilným materiálom a technológiami, určená pre tradičné remeslo, dizajn, umenie a inovácie. Poskytujeme zázemie pre vzdelávanie sa a prepájanie vedomostí.