Spolka

#sociológia #urbanizmus #architektúra

Web

Mob

0903 427 335

Spolka je kolektív odborníčok v oblasti architektúry a sociológie. Pracujeme na zapájaní verejnosti do inovatívneho mestského plánovania. Týmto spôsobom môžeme vytvoriť starostlivejšie a inkluzívnejšie životné prostredie v prospech dobrého života všetkých.

 

Pracujeme od transdisciplinárneho výskumu až po dizajn a realizáciu

 

  • Vyvíjame, testujeme, overujeme a zdokonaľujeme inkluzívne metódy a dizajny, ktoré sa otvárajú marginalizovaným a často prehliadaným perspektívam. Za tieto perspektívy považujeme napríklad myslenie žien, rodičov, starších ľudí, detí a viac ako ľudských aktérov v mestskom plánovaní.
  • Ponúkame konzultácie, vzdelávanie a na mieru šité metódy pre organizácie. Našim cieľom pomáhať scitliveniu najrôznejších aktérov a šíriť dobrú mestotvornú prax.
  • Prispievame ku krajšiemu svetu estetickými výstupmi, detailmi a komplexnými návrhovými riešeniami. Do spoluprác zároveň prinášame hodnotu radostnej práce a komunikácie s ostatnými.