Eva Moflárová

#kresba #maľba #objekt #plastika

Mgr. art Eva Moflárová, ArtD vyštudovala maľbu na Fakulte umení- KVUaI TUKE a absolvovala doktorandské štúdium na Akadémii umení v Banskej Bystrici. Je odbornou asistenkou- pedagogičkou na Fakulte umení TU v Košiciach. Vystavovala na Slovensku v Prahe, v Poľsku a Maďarsku. Od roku 2010 sa venuje okrem maľby aj plastike a konceptuálnemu objektu. Jej súčasná tvorba odráža záujem o figurálny motív v objekte, maľbe a kresbe a ich presahoch. Osobné zážitky- manipuláciou s materiálom, prostredníctvom výrazových prostriedkov línií a plôch- konceptualizuje a tzv. poeticky zovšeobecňuje do symbolického vizuálneho jazyka.