Katarína Bajkayová

#keramika #objekt #socha

V roku 2019 som ukončila magisterské štúdium v ateliéri slobodnej kreativity 3D na fakulte umení v Košiciach. Aktuálne sa venujem tvorbe priestorových inštalácií. Využívam keramiku v kombinácii s inými materiálmi. Zaujíma ma téma intimity, bývania a časovosti, ktoré kladiem do kontextu rôznych vedných a umeleckých odborov, a to najmä k speleológii, balneológii, architektúry a literatúry. Moju tvorbu však kontinuálne ovplyvňuje množstvo vecí, od hudby až po každodenné predmety, ktoré sa postupne transformujú do inštalácie, objektu, alebo kresby. Okrem voľného výtvarného umenia sa venujem úžitkovej keramike. Zúčastnila som sa na niekoľkých kolektívnych výstavách na Slovensku a v Čechách.