Denisa Dováľová

#maľba #vzdelávanie #objekt

Mgr. art. Denisa Dováľová (rod. Spodniaková) *1991 Lučenec.

Absolventka Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach, ateliér súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho.

Jazykom geometrickej abstrakcie s prvkami konštruktivizmu, ale aj expresívnym maliarskym gestom vytváram svety, v ktorých dominujú ťažké stroje, časostroje, mechanizmy, konštrukcie ale aj elementy a častice voľne levitujúce v univerze, ktoré spoločne vytvárajú pomyselný obraz priemyselno – technizovanej krajiny. Štylizáciou a farebným koloritom zbavujem architektúru, ťažký priemysel a stroje svojej bezútešnosti. Vytváram tak kompozície geometrických ihrísk. Sladký sen harmonického spolužitia, ktorý v realite často krát prerastá cez hranice svojej udržateľnosti. Vo svojej tvorbe sa snažím vyjadriť kľud, ticho a nehnuteľnosť v kontraste znekľudňujúcich tvarov, expresívnych vstupov či rozptýlených geometrických obrazcov. Pomocou čistých plôch a hry geometrických tvarov sa usilujem nájsť univerzálny poriadok vo vzťahu horizontál a vertikál. Okrem voľnej výtvarnej tvorby pôsobím aj v oblasti výtvarnej edukácie detí, mládeže, dospelých a seniorov.