Vianočná PavlačPárty

15. 12. 2023
Od 16.00
Továrenská 3
Košice
Design šprint, posedeníčko a pitíčko pred sviatkami

Iné podujatia

Prepáč, nič tu nie je...