STROJ INFO DAY

17. 6. 2024
Divadlo na peróne
Info day
Spolupráca je základ
Príďte sa inšpirovať kultúrou a spoznajte niekoľko z medzinárodne aktivínych členov kultúrnej a kreatívnej komunity v Košiciach!
Talent, ktorý Košice koncentrujú presahuje hranice Slovenska a robí miestny kreatívny ekosystém inšpiratívnym aj pre iné oblasti – či IT technológie, turizmus alebo mestské plánovanie. STROJ je nezávislá platforma, ktorá združuje množstvo kreatívcov – jednotlivcov a organizácií, z oblasti umenia, dizajnu, remesiel a kultúry z Košíc a okolia. Predstavuje priestor vzájomnej inšpirácie a inovácií. Členov okrem praktického zdieľania priestorov a zdrojov spája aj ambícia prinášať sociálne, ekologické, ale aj technologické inovácie a prispievať svojou tvorbou k udržateľnej budúcnosti.
Prostredníctvom tohto podujatia chceme vytvoriť prepojenie medzi lokálnymi aktérmi v kultúrnom, kreatívnom a inovačnom prostredí a inšpirovať spoluprácu.
Preto prijmite pozvanie na prezentáciu inšpiratívnych projektov z tvorby lokálnych tvorcov a inovátorov uplynulej sezóny.
Program zverejníme čoskoro!

Iné podujatia

Prepáč, nič tu nie je...