Podpora dizajnu s dizajnDEPO

4. 12. 2023
9.00
Coworking Mašina
Továrenská 3
Košice
Kreatívne raňajky s agentúrou dizajnDEPO
O novej agentúre dizajnDEPO, ktorá spolupracuje s ľuďmi okolo dizajnu a iných kreatívnych disciplín, príde porozprávať Soňa Trubíniová, zakladateľka agentúry a Mária Beňačková Rišková, jej konzultantka a spolupracovníčka.
Predstavia služby agentúry (príprava grantových žiadostí a administrácia grantov, konzultácie, personalizované prehľady možností financovania projektov a pod.), ale aj dlhodobé možnosti spolupráce a celkovú filozofiu, na základe ktorej vznikol nápad vytvoriť podpornú a zároveň partnerskú firmu pre kreatívnu prácu

Iné podujatia

Prepáč, nič tu nie je...