Peter Beňo

#socha #architektura #objekt

Web

Peter Beňo

Mob

09

Absolvoval som ŠÚV v Košiciach a VŠVU v Bratislave, stáže v Prahe, Krakove a Solúne. Venoval som sa maľbe, grafike a dodnes sa venujem soche. Presahy do architektúry a verejného priestoru ma doviedli k ďalším aktivitám. Mám za sebou mnoho návrhov do architektonických súťaží ako samostatný autor, či spoluautor v kolektíve. Spolupracujem s výtvarníkmi a remeselníkmi pôsobiacimi prevažne v Košiciach a na východnom Slovensku. Viac ako 15 rokov spolupracujem s vydavateľstvom Hevhetia, zameraným na vydávanie jazzovej, alternatívnej, klasickej a súčasnej hudby, pôsobiacim na celoeurópskej scéne, ako hlavný grafik a autor viac ako 30 CD obalov. Pôsobil som ako organizátor diskusných fór a prezentácií „Fórum 13 poschodí“, zameraných na problematiku panelových sídlisk. V občianskych aktivitách, zameraných na rozvoj mesta, verejného priestoru, ochranu kultúrnohistorických hodnôt a urbánnu ekológiu pokračujem aj v súčasnosti v spolupráci s odborníkmi a občianskymi aktivistami.