Martina Uličianska

#keramika, #fotografia, #objekt, #grafika

V roku 2004 som absolvovala bakalárske štúdium na VŠVU v Ateliéri keramiky u akad.soch. Ivici Vidrovej, a v roku 2007 som ukončila magisterské štúdium na FUTU v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby u prof. Rudolfa Sikoru. V rokoch 2008-2018 som pôsobila na ŠÚV (ŠUP) v Košiciach ako učiteľka odborných predmetov na odboroch keramika a fotografia. Od roku 2022 pôsobím ako koncept artist pre počítačové hry a 3D v malom grafickom štúdiu s Košiciach. V súčasnosti tvorím keramiku pod značkou Gamine studio, kde pracujem hlavne na úžitkovom dizajne spojenom s bývaním, ručnej tvorbe z hliny, kameniny a porcelánu. Prepájam keramiku, grafiku, fotografiu a poéziu. Témami sú ekológia, každodennosť, individuálna história, vnútorné premeny seba a fotodokument. V keramike hrá hlavnú úlohu materiál a autorské technológie, princíp wabi-sabi a formálny minimalizmus. Svoju tvorbu som prezentovala prevažne na skupinových výstavách u nás aj v zahraničí.