Eva Čarnoká

#vzdelávanie #grafika #galerijnapedagogika

Som Som Eva Tkáčiková Čarnoká (alias E. T.). Narodila som sa v r. 1974 v Žiline, v r. 2000 som ukončila štúdium na VŠVU v Bratislave, odbor voľná farebná grafika. Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venujem edukácii vo výtvarnej oblasti. V duchu vízie Jeana Dubuffeta sa zaoberám neškolenou výtvarnou tvorbou detí, mládeže, dospelých a seniorov. Zúčastnila som sa rôznych výtvarných projektov, sympózií, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Francúzsko, Litva, Španielsko). V rámci vzdelávania som absolvovala napr. Erasmus+ program zameraný na art manažment v kultúrnom centre Művelődési Szint v Budapešti v Maďarsku (2016), Erasmus + vzdelávací program Emotional intelligence: identify, harness & manage emotions v Palerme na Sicílii v Taliansku (2021) a vzdelávací program v Medzinárodnej škole holokaustu Yad Vashem v Jeruzaleme v Izraeli (2022).

 

www.pancelke.sk