Vlado Eliáš

Ateliér od 2012
Rozloha: 69 m2

Vlado Eliáš

Fotografiou sa zaoberám viac ako 30 rokov. Okrem voľnej fotografickej tvorby sa venujem reprodukciám umeleckých diel, fotografii architektúry, interiérov, výstav... V posledných rokoch pracujem pre SNM - Múzeum Betliar, kde fotografujem historické zbierkové predmety a eventy múzea. Keď nefotografujem, pracujem ako grafický dizajnér. Svoju tvorbu som prezentoval na viacerých samostatných a skupinových výstavách na Slovensku a v zahraničí.