Tomáš Kramárek

Ateliér od 2013
Rozloha: 30 m2

Tomáš Kramárek

Volám sa Tomáš Kramárek vyštudoval som Akadémiu umení v Banskej Bystrici. Zaoberám sa skladaním a renováciou bicyklov. Moje bicykle nemusia slúžiť len ako dopravný prostriedok ale zároveň sú akým si „umeleckým dielom“, ktoré je vytvorene priamo podľa vkusu a štýlu budúceho majiteľa. V súčasnosti sa venujem revitalizácii a obnove kultúrnohistorických pamiatok, kde primárnym cieľom je reštaurovanie architektonických prvkov a objektov.