Svetlana Fialová

Ateliér od 2014
Rozloha: 40 m2

Svetlana Fialová

Vo svojej tvorbe dlhodobo a kontinuálne rozvíjam médium kresby, pričom sa snažím posúvať jej zaužívané hranice a vyvracať dohady o jeho vyčerpateľnosti. Do popredia sa dostáva vlastný život a príbehy z môjho okolia, kompozične mnohovrstevné diela plné špecifickej ikonografie a imanentných metafor sú na prvý pohľad zahalené rúškom tajomstva s výrazným psychologickým profilom. Študovala som na Akademii výtvarných umění v Prahe a doktorandské štúdium som ukončila na VŠVU v Bratislave. Od roku 2016 pôsobím ako odborná asistenka na Fakulte umení v Košiciach. Sólovo som vystavovala napr. v Tokiu, Paríži, Viedni, Prahe a Budapešti.

Kontakt

Sociálne siete

www.instagram.com/svefialova