Stanislav Eliáš

Ateliér od 2016
Rozloha: 19 m2

Mgr. Stanislav Eliáš

Výtvarnej tvorbe sa venujem neprofesionálne dá sa povedať už od roku 2004 keď som ukončil štúdium ako učiteľ výtvarnej výchovy. Istý čas som aj ako učiteľ pôsobil, no v súčasnosti v podstate už len tvorím. Pracujem ako solitér mimo nejakú oficiálnu umeleckú obec, pričom v maľbe sa vyjadrujem prevažne abstraktne a symbolicky, ide mi o zachytenie pocitu a atmosféry. Vo voľnej počítačovej tvorbe sa snažím zobrazovať prázdnotu, nezmyselnosť, povrchnosť a nestálosť modernej pretechnizovanej doby skrz glitch art/pixel art. V poslednej dobe sa venujem tiež štúdiu istých archetypov a spirituálnych symbolov, ktoré zavádzam do svojich obrazov.