Samuel Čarnoký

Ateliér od 2016
Rozloha: 10,5 m2

Samuel Čarnoký

Je absolventom Ateliéru vizuálnej komunikácie Fakulty umení na Technickej univerzite v Košiciach (2006), kde momentálne pôsobí ako odborny asistent. Ako freelance grafický dizajnér sa zameriava predovšetkým na dizajn písma a typografiu, knižný a editoriál dizajn. Pod značkou CarnokyType od roku 2010 tvorí a publikuje autorské písma. Je autorom a spoluautorom publikácií o písme na Slovensku – Fonts SK (2018); NEONa (spoluautor Radoslav Sinčák, 2014). Za svoju tvorbu bol ocenený v Národnej cene za komunikačný dizajn v roku 2016 a 2018. Žije v Košiciach.