Petra Klepcová

Ateliér od 2017
Rozloha: 31,5 m2

Mgr. art. Petra Klepcová

Vyštudovala som v ateliéri Slobodnej kreativity 3D Fakulty umení Technickej univerzity v Košiciach. Sféry môjho pôsobenia: maľba, inštalácia, socha, interiérový design, kombinované média, architektúra, performance, grafika, video a interaktívne výtvarne projekty. Výtvarné umenie vnímam ako spôsob sebavyjadrenia, preto hľadám vždy vhodné médium skrz, ktoré tvorím. Momentálne mi najviac vyhovuje balanc medzi interiérovým designom a maľbou (r.2019).