Peter Dombrovský

Ateliér od 2019
Rozloha: 17,23 m2

Peter Dombrovský

Som vyštudovaný Inžinier ekonómie a manažmentu v odbore Arts Management na Fakulte podnikohospodárskej Vysokej školy ekonomickej v Prahe a Bakalár hudobného umenia v odbore Dramaturgia a manažment hudobného umenia na Hudobnej a tanečnej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave.

Po štúdiách a žití v Česku a v Amerike som sa vrátil do rodných Košíc, aby som robil, čo chcem, čo som vyštudoval a čo ma baví. Pôsobím v rámci Slovenska a Česka ako umelecký a projektový manažér, producent a konateľ vlastnej kreatívno-umelecko-produkčnej spoločnosti Palace of Art s.r.o.

Mojím mottom je:
„Získavať skúsenosti, hľadať medzi nimi súvislosti a uplatniť ich v budúcnosti.“

Palace of Art

Palace of Art s.r.o

Kreatívno-umelecko-produkčná spoločnosť.

Tvorí a riadi projekty od nápadu po realizáciu.

Organizuje podujatia, oslavy, svadby, firemné večierky, teambuildingy.

Prezentuje spoločnosti strategickým hostesingom i v exkluzívnych kostýmoch.

Skúma trh a zisťuje názor verejnosti prostredníctvom dotazníkov.
Fotí a nahráva videá aj s priestorovou 360° kamerou s možným výstupom do virtuálnej reality.

Sprostredkuje rôznorodých umelcov pre rozličné príležitosti.
Disponuje vlastnými mikrofónmi, audio aparatúrou a kamerovou technikou, ktorú môže zapožičať.

Poskytuje ekonomické a autorskoprávne poradenstvo pre umelcov vrátane asistencie pri získavaní finančných zdrojov.

Momentálne pripravuje milo šokujúci a zároveň dobročinný portál Hviezdne prianie a výchovný projekt pre školy s názvom  Nedaj sa! Hovor o tom, ktorý rieši problematiku šikanovania.

Spolupracuje so spoločnosťou Comunique pri tvorbe rodinnej cirkusovej show na ľade Angry Birds on Ice, ateliérom kostýmového návrhára Romana Šolca – kostymerna.cz, občianskym združením Theatrica a Súkromným konzervatóriom Zádielská, Košice.

V minulosti spolupracovala s TV Nova pri tvorbe relácie Tvoje tvář má známy hlas, s advokátskou kanceláriou Vojčík & Partners, Národným centrum práva duševného vlastníctva, športovým centrom YESS,  IT spoločnosťou zameranou na VR – Enli, Univerzitou P. J. Šafárika a Mestom Trebišov.

Pristupuje individuálne, jedná ľudsky, ponúka kreatívne riešenia a profesionálny výstup. Predstavy klientov zmení na skutočnosť.

Viac na www.palaceof.art