Petra Ana Žilková

Ateliér od 2019
Rozloha: 15,66 m2

Bc. Petra Ana Žilková

*1995 Spišská Nová Ves
Študentka šiesteho ročníka na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach, ateliér súčasného obrazu pod vedením doc. Adama Szentpéteryho. Od roku 2016 sa intenzívne venujem vzdelávacej činnosti mládeže, dospelých, ale aj seniorov. Momentálne pôsobím ako učiteľka výtvarných predmetov na ZUŠ Bernolákova a popri tom vediem samostatné kurzy a hodiny výtvarnej pre verejnosť v ateliéri na Strojárenskej pod názvom „Moja výtvarka“. Vrámci vzdelávacích aktivít každoročne organizujem letný plenér a následnú výstavu prác tvorivej skupiny z môjho ateliéru. Pri mojej pedagogickej činnosti ako aj vo vlastnej tvorbe je pre mňa objektom záujmu téma vnútornej inšpirácie, hľadanie jej duchovných a morálnych hodnôt a postupné pretavovanie do praxe.

Kontakt