O Stroji

Sme občianske združenie zastrešujúce kreatívne subjekty sídliace v priestoroch areálu na Strojárenskej 3 v Košiciach.  Medzi naše hlavné priority patrí: aktívne sa podieľať na rozvoji kreatívneho priemyslu na Slovensku, pokračovať v doterajších umeleckých, pracovných a vzdelávacích aktivitách, bližšie prepájať jednotlivcov a ich činnosti k užšej spolupráci a pomoci, koordinovať potreby a ciele združenia s aktivitami KSK a mestom Košice.

Ciele Stroja

• Aktívne sa podieľať na rozvoji kreatívneho priemyslu na Slovensku.
• Propagovať aktivity iniciatívy STROJ a jej členov odbornej, ale aj širokej verejnosti.
• Nadväzovať kontakty s inštitúciami z oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu.
• Pokračovať v doterajších umeleckých, pracovných a vzdelávacích aktivitách a rozvíjať ich.
• Bližšie prepájať jednotlivcov a ich činnosti k užšej spolupráci a pomoci vybudovať nezávislú platformu kreatívneho centra.
•  Zastrešovať jednotlivcov a organizácie pôsobiace v oblasti kreatívneho priemyslu, remesiel, dizajnu a umenia.
• Koordinovať potreby a ciele združenia s aktivitami KSK a mestom Košice.

Zakladatelia Stroja

Mgr. Michaela Eliáš
Mgr. art. Eva Tkáčiková
Mgr. art. Marek Čecho
Mgr. art. Peter Beňo
Vladimír Eliáš
Mgr. art. Eva Moflárová, ArtD
Richard Gravecz
Mgr. art. Oto Hudec, ArtD.

STROJ, o. z.

IČO: 52590941
Sídlo OZ - Strojárenská 1065/3
Ateliéry - Továrenská 3
040 01 Košice - Staré Mesto
E-mail: info@kcstroj.sk
www.kcstroj.sk