Natália Zavaďáková

Ateliér od 2017

Natália Zavaďáková

V r. 2011 som absolvovala magisterské štúdium na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach v Ateliéri slobodnej kreativity 3D. Počas štúdia som absolvovala stáž na Universität für angewandte Kunst vo Viedni v Ateliéri grafiky.
Vo svojej voľnej tvorbe sa venujem predovšetkým priestorovým inštaláciám, soche a objektu, pričom často používam experimentálne a multimediálne postupy a presahy do iných výtvarných odborov (maľba, grafika, performance, fotografia, divadelná tvorba,...). Tematické ťažisko je väčšinou v oblasti psychológie jednotlivca a sociálnej psychológie. Blízke sú mi tiež environmentálne a spoločensko-kritické témy.
Spolupracovala som s niekoľkými divadlami na výrobe scény, bábok a kostýmov k viacerým predstaveniam, aj ku televíznemu seriálu. Navrhla a zrealizovala som kompletnú výpravu k predstaveniu Popolvár pre bábkové divadlo BABADLO. Občasne sa venujem aj ilustrácii.