Monika Kicová

Monika Kicová

Historička a teoretička umenia a architektúry. Štúdium ukončila na Seminári dejín umenia Masarykovej univerzity v Brne. Zameriava sa predovšetkým na moderné a súčasné umenie a architektúru. Do rámca jej záujmu spadajú otázky ohľadom rôznych možností “čítania” a interpretácie diela, problematika percepcie a kontextu.

Kontakt