Martina Uličianska

Ateliér od 2012
Rozloha: 17,8 m2

Martina Uličianska

GAMINE ateliér
Keramike sa venujem s prestávkami už 25 rokov. Študovala som najprv na ŠÚV v Košiciach odbor keramika, potom na VŠVU v Bratislave v Ateliéri keramiky, neskôr som pokračovala v štúdiu na Fakulte Umení TU v Košiciach v Ateliéri grafiky a experimentálnej tvorby. Zúčastnila som sa na workshopoch, sympóziách a výstavách u nás aj v zahraničí. V rokoch 2008-2018 som pôsobila ako pedagóg na ŠÚV, na odboroch keramika a fotografia. V súčasnosti sa venujem hlavne tvorbe úžitkovej keramiky, grafike - linoritu, maľbe, analógovej fotografii a grafickému dizajnu pre hudobnú produkciu. Hlavnou tématikou mojich prác je príroda verzus človek, jeho vnútorné prežívanie a vplyv na prostredie. Obľubujem naturálne materiály a ručné analógové pracovné postupy.