Marián Straka

Marián Straka

Sochár a pedagóg Mgr. art Marian Straka, ArtD študoval v Ateliéry slobodnej kreativity na Fakulte umení TUKE, kde je aj odborným asistentom s vyučovaním modelovania a kresby. Doktorandské štúdium ukončil na VŠVU v Bratislave. Vystavoval na Slovensku v Čechách a v Poľsku. Vo svojej monumentálnej aj komornej sochárskej tvorbe využíva kov, drevo laminát, pneumatiky ako ready made...Kombinujúc hard- edge geometriu s organickou abstrakciou. Pracuje s priestorom ako s minimalistickým enviromentom vytvoreným pre vnímajúce telo diváka. Súčasťou jeho tvorby sú aj práce na papieri, ako napr. veľkoformátové drevotlače.