Jana Poláková

Ateliér od 2015
Rozloha: 78 m2

PaedDr. Jana Poláková

Vzdelanie:
1992-1996 – SPŠO Odevná Svidník – odbor Modelovanie a navrhovanie odevov
1996-2001 – Prešovská univerzita v Prešove – Fakulta humanitných a prírodných vied – katedra výtvarnej výchovy – odbor Výtvarná výchova – Etická výchova

Umelecké prostredie, v ktorom som vyrastala len podporilo silnú túžbu po sebavyjadrení práve prostredníctvom tvorby. Tú vnímam komplexne ako prelínanie medzi rôznymi druhmi umenia, hľadajúc tak aktuálne potrebný výrazový prostriedok. Tvorba nekompromisne odhaľuje spôsob myslenia dizajnéra.
Podstatnou inšpiráciou pre mňa je samotný materiál, textilný aj netextilný a práca s ním často podmienená experimentom, deformáciou a ručnou prácou. Snažím sa o nadčasovosť, rafinovanú jednoduchosť ,  nenútenosť, funkčnosť a akýsi nadhľad v procese samotnej tvorby, ktorá je pre mňa rovnako dôležitá, ako jej výsledok.
Popri navrhovaní a realizácii autorských kolekcií sa aktívne venujem popularizácii a prepájaniu módy a dizajnu prostredníctvom rôznych projektov . Vnímam poslanie navrátiť autorskej módnej tvorbe serióznosť a dôstojnosť.
Venujem sa publikačnej a pedagogickej činnosti v oblasti módy.
Vediem Fashion KidLab – dlhodobý projekt pre deti zameraný na rozvoj kreativity v oblasti módy a dizajnu.
Spolupracujem so slovenskou privátnou značkou AUTHORITY.