Ján Vasilko

Ján Vasilko

Nar. 01.11.1979 - Humenné, SR

2003 - 2005 – Fakulta Umení, KVUaI Košice, Ateliér súčasného obrazu
doc. A. Szentpétery, ak. mal. prof. R. Sikora
2003 - VŠVU Bratislava, Ateliér maľby prof. D. Fischer
2004 - AVU Praha, Ateliér maľby doc. V. Skrepl
1999 - 2003 – Fakulta Umení, KVUaI Košice, Ateliér súčasného obrazu
doc. A. Szentpétery
1994 - 1998 – Škola úžitkového výtvarníctva Košice, odbor grafika

Ocenenia (Awards)
2005 - Cena O. Čepána ( mladý výtvarník roka)
2008 - Cena za 2. miesto VÚB Banky, Maľba 2008
2009- Cena Strabag Artaward International, Viedeň
2010- Finalista ceny NG 333 a skupiny ČEZ , Národní galerie, Veltržní Palác, Praha
2012- Cena za 2. miesto VÚB Banky, Maľba 2012

Rezidencie (Residnce)
2005 - ISCP Studios, New York
2009 – Strabag Art Studios, Wien
2009 – FKSE Studios, Budapešť
2016- Maltator- Stadtgalerie Gmund in Kärntner

Prednášky
2017 - KEometria, Katedra pedagogiky výtvarného umenia PdF TU, Trnava
2017 - KEometria, Fakulta Umění, Ostravská Univerzita
2018 - Neo neo geo geo, Príspevok na Medzinárodnej konferencii o súčasnej maľbe
v Postmediálnom veku, Fakulta Umění, Ostrava