Eva Tkáčiková

Ateliér od 2016
Rozloha: 10,5 m2

Eva Čarnoká

Som Eva Tkáčiková Čarnoká (alias E. T.). Narodila som sa v r. 1974 v Žiline, v r. 2000 som ukončila štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná farebná grafika. Moja tvorba siaha od oblasti grafického experimentu ku performancii, junk-artu až ku svetelným inštaláciám. Okrem voľnej výtvarnej tvorby sa venujem artefiletike a edukácii vo výtvarnej oblasti. V duchu vízie Jeana Dubuffeta sa aktívne zaoberám neškolenou výtvarnou tvorbou detí, mládeže, dospelých a seniorov. Zúčastnila som sa mnohých výtvarných projektov, sympózií, samostatných a kolektívnych výstav na Slovensku a v zahraničí (Poľsko, Česká republika, Maďarsko, Chorvátsko, Rumunsko, Francúzsko, Litva). V roku 2016 som absolvovala Erasmus+ pobyt v Budapešti v Maďarsku. Tvorím v ateliéri na Strojárenskej ulici, kde som v rámci festivalu Biela noc v r. 2016 (pozri ukážky) dokorán otvorila okná svojho štúdia a predstavila LED sci-fi svetelnú inštaláciu z plastového odpadového materiálu „Noc otvoreného okna“.