2%


Darujte 2% z dane STROJ o.z. a pomôžete kreatívnej a umeleckej komunite, ktorá pôsobí na Strojárenskej 3 v Košiciach. Vaša finančná podpora bude využitá pri príprave a organizovaní umeleckých a kultúrnych podujatí a zároveň na podporu aktivít našich členov, pôsobiacich v umeleckej, kultúrnej a kreatívnej sfére.

Údaje o nás - prijímateľ 2%

IČO: 52590941
Právna forma: Občianske združenie
Názov organizácie: STROJ
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice-Staré Mesto

Postup krokov na poukázanie 2%

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorým robí daňové priznanie zamestnávateľ:

1. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.

2. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane.

3. Vypočítanú sumu vpíšte do tlačiva Vyhlásenie. Ak máte tlačivo, na ktorom nie sú údaje o prijímateľovi už predvyplnené, musíte doň vpísať nasledovné údaje:

IČO: 52590941
Právna forma: Občianske združenie
Názov organizácie: STROJ
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice-Staré Mesto


4. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30. apríla na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% prospech Vami vybraného prijímateľa.

Postup krokov pre tých, ktorí si daňové priznanie podávajú sami:

1. Riadne vyplňte daňové priznanie, normálne si vypočítajte daň.

2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby.

3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 52590941
Právna forma: Občianske združenie
Názov organizácie: STROJ
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice-Staré Mesto

4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

5. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby sumu previedol v náš prospech.

Postup krokov na poukázanie 2% pre právnické osoby (firmy):

1. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm.

2. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2%. Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

IČO: 52590941
Právna forma: Občianske združenie
Názov organizácie: STROJ
Sídlo: Strojárenská 3, 040 01 Košice-Staré Mesto


4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu (vzor prílohy).

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) av tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

6. Daňový úrad po kontrole údajov a splnení všetkých podmienok má zákonnú lehotu 90 dní na to, aby previedol sumy, ktoré ste poukázali, v prospech Vami vybraných prijímateľov.